Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów kolejowych zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

Warunki Zamówienia do postępowania FZ-901-08

Zał. nr 1 do Warunków Zamówienia (mocowanie)

Zał. nr 2 do Warunków Zamówienia (mocowanie)