Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, zaprasza do składania ofert na dostawę podkładów strunobetonowych zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

1. Warunki zamówienia

2. Projekt umowy zakupowej