Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na:

Wykonanie robót trakcyjnej w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie prac branży elektroenergetyka celem podniesienia prędkości na linii kolejowej  nr 4 Grodzisk Mazowiecki -Zawiercie w km. 1.091 -224,915”. w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II”

Termin składania ofert upływa: 26.04.2022 r. godz. 12:00.

0 ED-22I004R.U0001.22 Warunki zamówienia

01 Załącznik nr 1 – formularz oferty

02 Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym

03 Załącznik nr 3 i 4 wykaz

05 Załącznik nr 5 Przedmiar

06 Załącznik nr 6 – wzór umowy

07 Załącznik-nr-7-pytania-i-odpowiedzi

08 Załącznik_nr8_PFU.zip (300MB)

09. Załącznik nr 9 Projekt Regulacji sieci trakcyjnej

10 Harmonogram zamknięć – stan na 22.03.2022

Aktualizacja 19.04.2022:

Odpowiedzi na pytania

Aktualizacja 21.04.2022:

Odpowiedzi na pytania2

Aktualizacja 25.04.2022:

Odpowiedzi na pytania3

Aktualizacja 05.05.2022:

Wybór oferty