Informacja o wszczęciu postępowania (nr FZ-901-18/2022r.) na dostawę podkładów strunobetonowych typu PS83/60E1/SB z przeznaczeniem na LK 13 na warunkach zawartych w Warunkach Zamówienia wraz z załącznikami.

22 / 3 / 11