Zaproszenie do składania ofert na świadczenie kompleksowej usługi ochrony lub ochrony i opalania w budynkach zarządzanych przez PPM-T Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

22 / 1 / 14

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr MN-221/01/2022) na świadczenie kompleksowej usługi ochrony lub ochrony i opalania w budynkach zarządzanych przez PPM-T Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Termin składania ofert upływa: 25.01.2022 r. o godzinie 11.00.

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia
  2. Zał nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz oferty
  3. Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym
  4. Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia – Wzór Umowy wraz z załącznikiem nr 2 do Umowy
  5. Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia – Zakres świadczonych usług oraz obowiązków i uprawnień personelu Wykonawcy

Aktualizacja 2022.02.28 r.:

Informacja o wyborze oferty