Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr MT/531/015.21/22) na dostawę maszyny budowlanej – ładowarki kołowej, zgodnie z załączonymi Warunkami Zamówienia:

Załączniki:

Warunki zamówienia
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym
Załącznik nr 3 – wzór umowy zakupowej
Załącznik nr 4 -Polityka prywatności PPM-T

Aktualizacja 09.02.2022 r. :

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania zakupowego nr MT_531_015.21_22

 

Aktualizacja 16.02.2022 r. :

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania zakupowego _ (531_015.21_1177696_22)

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania zakupowego _ (531_015.21_1177894_22)