Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr MN-221/193/2019) na świadczenie kompleksowej usługi ochrony lub ochrony i opalania w budynkach zarządzanych przez PPM-T Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
Termin składania ofert upływa: 28.10.2019 r. o godzinie 10.00.

Warunki Zamówienia
Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz oferty
Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym
Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia – Projekt Umowy wraz z załącznikiem nr 1 do Umowy
Załącznik nr 1 do wzoru umowy na ochronę i opalanie